De btw op bancaire en financiële verrichtingen

Authors:

Publisher: Anthemis

De btw op bancaire en financiële verrichtingen is een grote uitdaging voor banken en financiële instellingen. De dienstprestaties van financiële instellingen zijn immers de afgelopen jaren meer gevarieerd en gesofisticeerd geworden. Ondanks de complexiteit van de materie, brengt de huidige fiscale

wetgeving niet altijd duidelijkheid met zich mee. De interpretatie van de btw-vrijstellingen van toepassing op financiële verrichtingen wordt sinds meerdere jaren gevoed door de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. De btw en financiële verrichtingen is een materie die constant evolueert met talrijke specifieke behandelingen en uitzonderingen. De doelstelling van de auteurs is erop gericht aan de lezers een algemeen beeld te geven van het btw-regime van toepassing op de belangrijkste commissies die banken van klanten ontvangen, inclusief een samenvattende tabel, met verwijzingen naar administratieve beslissingen en hogere rechtspraak. Voor deze tweede editie hebben de auteurs beslist de materie verder uit te diepen, waarbij de volgende zaken werden uitgewerkt:
(1) nieuwe commentaren en actuele rechtspraak m.b.t. de btw-behandeling van de belangrijkste commissies van banken;
(2) een volledige studie van de methodes van het recht op aftrek uitgeoefend door banken en financiële instellingen;
(3) een overzicht van verschillende structuren die door banken en financiële instellingen kunnen worden geïmplementeerd om rationeel om te gaan met kosten.
Dit werk vormt een praktische leidraad met theoretische referenties voor professionelen en practici die vertoeven in de wereld van de btw en financiële verrichtingen.

Print
1
Date
April 2021
ISBN
978-2-8072-0782-0
Number of pages
904
Publisher website
Online version from
€ 155.66 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 155.66 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results