Themis 101 - Medisch recht

Authors:

Publisher: Die Keure / La Charte

In een eerste bijdrage toont professor Stefaan Callens hoe de wet op de uitoefening van gezondheidszorgberoepen wordt toegepast op de klinisch psychologen.
In de tweede bijdrage zoekt Prof. Herman Nys uit hoe het staat met de geplande hervorming van de wetgeving over de gezondheidszorgberoepen. Hij

schetst een beeld van hoe de beroepen in de nabije toekomst zullen worden geregeld, met inbegrip van het tuchtrecht.
Prof. Geneviève Schamps heeft het vervolgens over de toepassing van de patiëntenrechten bij de beroepsuitoefening van de klinisch psychologen.
Tot slot gaat prof. Steven Lierman in op de recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak met betrekking tot de wet niet-conventionele praktijken. Hij heeft het over het artsenmonopolie en de verhouding met de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen en de wet medische ongevallen.

Print
1
Date
May 2017
ISBN
9789048631209
Number of pages
119
Publisher website
Online version from
€ 35.47 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 44.34 (excl. VAT)
Back More details
results
More results