Praktisch handboek voor gemeenterecht. Update bij de 11e editie

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Sinds het verschijnen van de elfde editie van dit Praktisch Handboek (in 2012) onderging de regelgeving voor lokale besturen diverse wijzigingen. Een update van deze editie was dus noodzakelijk in afwachting van een nieuw omvattend decreet over het lokaal bestuur. Dit betekent dat in deze update

enkel de voornaamste wijzigingen zijn opgenomen. Dit addendum beoogt dus niet een exhaustieve weergave te zijn van alle wijzigingen en/of aanvullingen.
U vindt in dit boek updates over:
- het lokaal personeelsbeleid, met onder andere meer autonomie inzake interne organisatie (decreet van 3 juni 2016)
- de intergemeentelijke samenwerking (decreet van 13 mei 2016 )
- de organisatie van de gemeentelijke brandweer (per 1 januari 2015) van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem, de hulpverleningszone
- de hervorming van de politiebevoegdheden van de lokale overheden (wijzigingen van de Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties
- de werking van de politiezones (wijzigingen van de wet op de geïntegreerde politie)
De bespreking van de Wet Overheidsopdrachten van 15 juni 2006, pas in werking getreden op 1 juli 2013, kon niet meer in de elfde editie worden opgenomen. Deze update omvat een bespreking van deze wet. De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 die geldt voor opdrachten die vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt, zal in de nieuwe editie worden besproken.
Bovendien zijn in deze update nog een aantal beperktere wijzigingen en/of aanvullingen opgenomen, zonder het volledig hoofdstuk te herwerken. Het desbetreffend hoofdstuk is dan ook niet integraal opgenomen in deze update.

Print
1
Date
December 2017
ISBN
9789048631377
Number of pages
244
Publisher website
Online version from
€ 23.40 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 29.25 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results