Goederenrecht

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Dit boek omvat de doorheen de jaren bijgewerkte cursus Goederenrecht van prof. dr. Annelies Wylleman. Zij doceert dit vak sinds 2011 aan de Universiteit te Gent aan de studenten uit 2e bachelor. Ze tracht in een bevattelijke taal, met een persoonlijke structuur en met eigenzinnige beperkte

verwijzingen in voetnoten de studenten en al wie interesse ervoor heeft, wegwijs te maken in het goederenrecht. Deze materie wordt doorgaans niet als 'blits' aangevoeld. Toch is het immens belangrijk voor alle burgers dat het recht hun relatie tot hun vermogen op een behoorlijke wijze regelt. Dit vermogen draagt immers in heel belangrijke mate bij tot hun levenskwaliteit.

Print
1
Date
September 2017
ISBN
9789048631667
Number of pages
177
Publisher website
Online version from
€ 26.42 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 33.02 (excl. VAT)
Back More details
results
More results