Praktische toelichting bij de Indicatieve Tabel 2016

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Al in de zeventiger jaren van de vorige eeuw hanteerden de vrederechters, waarvan de meesten toen ook politierechter waren, een door het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters bedachte Indicatieve Tabel betreffende de vergoeding van gebruiksderving van voertuigen.
In de aanloop naar de

hervorming van de politierechtbanken, die bevoegd werden voor lichamelijke schade, werkte Walter Peeters aan de totstandkoming van een tot de vergoeding van lichamelijke schade en schade uit overlijden uitgebreide Indicatieve Tabel. Dit initiatief leidde tot de door een werkgroep van politierechters en rechters uit de rechtbank van eerste aanleg uitgewerkte Indicatieve Tabel die we nu al sinds een paar edities kennen.
De ambitie van deze uitgave over de nieuwe Indicatieve Tabel 2016 is een praktische duiding te geven en een eerste leidraad te vormen voor niet-juristen betrokken bij schadevergoeding.
De originele tekst van de Indicatieve Tabel is gepubliceerd in het Tijdschrift van de Politierechters, maart 2017 en is hier overgenomen.

Print
1
Date
October 2017
ISBN
9789048631834
Number of pages
146
Publisher website
Online version from
€ 36.98 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 46.23 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results