Gerechtelijk privaatrecht ... na de hervormingen van Potpourri I tot V

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Een geactualiseerd en helder overzicht van het gerechtelijk privaatrecht, rekening houdend met de talrijke wetswijzigingen van de voorbije jaren.
Het boek Gerechtelijk Privaatrecht 2017 analyseert de voornaamste onderdelen van het Gerechtelijk Wetboek, rekening houdend enerzijds met de recente

wetswijzigingen en anderzijds met de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer. Zo krijgt u o.a. inzicht in de hervorming van:
- de gerechtelijke arrondissementen
- de tucht voor magistraten
- het statuut van de gerechtsdeurwaarder
- de familie- en jeugdrechtbanken
- de bevoegdheden van rechtbank van koophandel en vrederechter
- het bewijsrecht (de advocatenakte en de schriftelijke getuigenverklaring)
- de cassatieprocedure in tuchtzaken
- arbitrage
- ...

Print
1
Date
November 2017
ISBN
9789048631988
Number of pages
483
Publisher website
Online version from
€ 67.17 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 83.96 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results