Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke

Authors:

Publisher: Intersentia

Bekroond met de Fernand Collin prijs voor Recht 2010
Een groot deel van de schade uit letsels of overlijden wordt vergoed buiten het aansprakelijkheidsrecht om, door allerhande derde-betalers, zoals verzekeraars, ziekenfondsen, werkgevers en vergoedingsfondsen.Dit boek onderzoekt in welke mate

deze derde-betalers hun uitgaven kunnen verhalen op de aansprakelijke of zijn verzekeraar. Het antwoord op deze vraag bepaalt wie uiteindelijk de financiële last van de schade draagt.In het eerste deel van dit boek bespreekt de auteur beknopt de verschillende vergoedingssystemen, naast het aansprakelijkheidsrecht, die van belang zijn op het vlak van persoonsschade. Het gaat om particuliere verzekeringen, diverse sociaalrechtelijke voorzieningen en bijzondere vergoedingsstelsels voor bepaalde categorieën van slachtoffers, zoals verkeersslachtoffers en slachtoffers van gewelddaden. Zij onderzoekt hoe de samenloop van deze systemen met het aansprakelijkheidsrecht is geregeld. In het tweede deel gaat de auteur op zoek naar de beleidsmatige verantwoording van het verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke. Ook besteedt zij aandacht aan de kosten die gemoeid zijn met verhaalsvorderingen en aan de mogelijkheden om deze te beperken. Het derde deel analyseert in detail de grondslag (subrogatie of eigen recht) en de technische uitwerking van het verhaal van de verschillende derde-betalers. De auteur komt tot het besluit dat een globale, coherente visie op het verhaal van de derde-betalers ontbreekt. Daarom formuleert zij een voorstel voor een meer uniforme en transparante verhaalsregeling.
Ingrid Boone is referendaris bij het Hof van Cassatie. Zij is tevens als academisch consulent verbonden aan de vakgroep burgerlijk recht van de Universiteit Gent, waar zij voorheen assistent was. Tijdens het academiejaar 2005-06 was zij houder van een bijzondere doctoraatsbeurs van het FWO-Vlaanderen. Zij publiceerde reeds tal van bijdragen over aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.


"Goede wijn behoeft eigenlijk geen krans". Britt Weyts over 'Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke" in TPR, 2009

Print
1
Date
January 2009
ISBN
9789050958592
Number of pages
722
Publisher website
Online version from
€ 136.79 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 136.79 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results