Structurering van vastgoed: uw 70 antwoorden

Authors:

Publisher: Intersentia


In 70 vragen analyseren de auteurs op heldere wijze de fiscale aspecten die gepaard gaan met vastgoedtransacties en de structurering van het onroerend vermogen, zowel van de particulier als van de rechtspersoon. Het eerste deel sluit meteen aan bij de actualiteit: in de vragen worden een aantal

concepten als de antimisbruikbepaling, simulatie enz. toegelicht.In een volgend deel komt de inkomstenbelasting aan bod en worden het fiscale regime van huur, de vestiging van zakelijke rechten, vastgoedcertificaten en buitenlands vastgoed behandeld.Bijkomend onderzoeken de auteurs of en hoe kosten met betrekking tot het onroerend vermogen in aftrek kunnen worden genomen en hoe vastgoed kan worden afgeschreven. Ten slotte wordt ook de problematiek van de voordelen van alle aard toegelicht.In het derde deel onderzoeken de auteurs wie btw-plichtig is, welke handelingen aan btw onderworpen zijn en welke formaliteiten de belastingplichtige moet naleven.Naast het fiscale regime van de registratierechten behandelen de auteurs ook de belangrijke vraag van de toelaatbaarheid van de 'split sale'.In het laatste deel nemen de auteurs de reorganisatie onder de loep. Wat gebeurt er wanneer vastgoed in een vennootschap wordt ingebracht of uit de vennootschap wordt gehaald? Aan welke fiscale regimes zijn de vastgoedbewegingen onderworpen?Het boek is een onmisbaar werkinstrument voor elke professional in de vastgoedpraktijk: vastgoedmakelaars, accountants, boekhouders, advocaten, fiscalisten, bedrijfsjuristen, ...
Geert De Neef is advocaat-vennoot in het kantoor Lydian.Caroline Kempeneers is als advocaat verbonden aan het fiscaal departement van het kantoor Lydian.

Print
1
Date
December 2013
ISBN
9789400003675
Number of pages
168
Publisher website
Online version from
€ 70.75 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 70.75 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results