Onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten

Authors:

Publisher: Intersentia

Sinds de invoering van de zgn. 'schuldloze' echtscheiding in 2007 is er op het vlak van de alimentatie na echtscheiding heel wat onduidelijkheid gerezen. Nochtans is de alimentatiekwestie één van de meest delicate en belangrijke aandachtspunten bij de financiële afwikkeling van de echtscheiding.

Het antwoord op de vraag of aan de ex-echtgenoot een onderhoudsuitkering moet worden betaald en zo ja, voor welk bedrag en voor hoelang, treft de betrokkenen rechtstreeks in hun persoonlijke financiële belangen en heeft daardoor een belangrijke weerslag op hun verdere leven na de echtscheiding.Dit boek komt tegemoet aan de nood aan een duidelijkere invulling van de onderhoudsverplichting tussen ex-echtgenoten na echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Het onderzoek biedt een zeer grondige en kritische analyse van de toepasselijke regels vervat in artikel 301 BW, alsook van de uiteenlopende standpunten die in rechtsleer en rechtspraak worden verdedigd. Aan de hand van rechtsvergelijkend onderzoek met het Franse, Nederlandse en Duitse recht reikt de auteur oplossingen aan voor de knelpunten in het huidige Belgische recht. Dit werk is dan ook een onmisbaar instrument voor elke praktijkjurist die met de alimentatieproblematiek wordt geconfronteerd. De stof is bijgehouden tot januari 2014.
Ilse Martens is als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Burgerlijk Recht van de Universiteit Gent, waar zij voorheen voltijds assistente was. Zij publiceerde reeds tal van bijdragen over het familierecht. Begin 2014 promoveerde zij tot doctor in de rechten met een proefschrift dat als basis voor dit werk heeft gediend. Thans is zij werkzaam als notarieel juriste.

Print
1
Date
July 2014
ISBN
9789400004979
Number of pages
536
Publisher website
Online version from
€ 132.08 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 132.08 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results