Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom, negende editie

Authors:

Publisher: Intersentia

In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. De keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges 'Recht van de intellectuele eigendom', zoals deze gedoceerd worden aan de Universiteit

Antwerpen en de Universiteit Gent, en van de dagelijkse juridische praktijk.
Het wetboek is volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele eigendom in dit wetboek.

Print
1
Date
January 2018
ISBN
9789400009042
Number of pages
1004
Publisher website
Online version from
€ 33.96 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 42.45 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results