De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten

Authors:

Publisher: Intersentia

De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten noopt vaak tot een strategische keuze voor bouwpromotoren. Zij moeten een keuze maken tussen verschillende juridische instrumenten. Hoe kan men eigendomsvolumes stapelen? Hoe kan men gebouwen compartimenteren? Hoe kan men de coherentie van

vastgoedprojecten bewaken? Het zijn vragen van zakenrechtelijke aard, die ook een fiscale, administratiefrechtelijke en financiële weerslag kunnen hebben.
De auteur analyseert in dit boek de verschillende opties en geeft hiertoe een aantal richtlijnen bij de mogelijkheden, voordelen en nadelen van elke piste. Er worden ook voorbeeldclausules aangereikt.
De vraagstukken, die in het boek aan bod komen, zijn bijzonder actueel. Het appartementsrecht is onlangs fundamenteel gewijzigd. Ook het wetsvoorstel tot hervorming van het goederenrecht, wordt reeds meegenomen in het boek

Print
1
Date
December 2019
ISBN
9789400011120
Number of pages
310
Publisher website
Online version from
€ 92.45 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 92.45 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results