Connexion Start

Openbaar domein

Editeur: Intersentia
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Het leerstuk van het openbaar domein blijft tot op vandaag een van de meest omstreden leerstukken uit het Belgische administratief recht en goederenrecht. Iedereen die reeds in contact is gekomen met het regime van het openbaar domein, zal gemerkt hebben dat zowat alles onduidelijk en betwist lijkt. Deze onduidelijkheden worden niet het minst veroorzaakt door het gebrek aan een duidelijke wettelijke regeling. Nochtans is de impact van deze rechtsonzekerheid niet te onderschatten gezien het grote aantal goederen dat tot het openbaar domein behoort.
In dit boek worden op een duidelijke en toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het openbaar domein scherp gesteld. In de eerste bijdrage wordt ingegaan op de oorsprong en de finaliteit van het openbaar domein. De twee volgende bijdragen gaan in op het regime van het openbaar domein. In deze bijdragen staat beschreven hoe goederen in het openbaar domein worden opgenomen en hoe ze het weer verlaten, en hoe goederen van het openbaar

Contenu

0 résultats Page