Inloggen Start

De Belgische stichting (tweede editie)

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Met de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd het juridische kader aangaande de stichting geïntegreerd in het WVV.Dit boek behandelt de private stichting en de stichting van openbaar nut in al hun geledingen en verwerkt als eerste alle relevante wetswijzigingen met betrekking tot de stichting.Vooreerst wordt nader ingegaan op het juridische kader. Hierbij werden de wijzigingen aangebracht door de Reparatiewet van 28 april 2020 eveneens opgenomen.Vervolgens staat het boek stil bij de boekhoudkundige en de jaarrekeningrechtelijke verplichtingen waaraan de stichting moet tegemoetkomen, waarbij eveneens uitgebreid aandacht wordt besteed aan de commissarisopdracht.Ten slotte werpt het boek een licht op de fiscale behandeling van de stichting naar aanleiding van haar oprichting, werking en ontbinding. Zowel de rechtspersonenbelasting, de registratierechten, de successierechten als een aantal btw-aspecten

Inhoud

0 resultaten Pagina