Inloggen Start

Patrimonium 2017

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2017 vormt het twaalfde boekdeel van deze reeks.
Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2017 beslaat de periode 1 juli 2016 tot 30 juni 2017. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. De Erfwet van 31 juli 2017 wordt uitvoerig behandeld. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2017 komen Engeland, Italië en Nederland aan bod. Bij wijze van epiloog wordt ten slotte een krachtig pleidooi gevoerd voor een bemiddelingsgerichte aanpak in erfeniskwesties.
Patrimonium 2017 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een

Inhoud

0 resultaten Pagina