Wet Marktpraktijken

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Op 12 mei 2010 werd de Wet Handelspraktijken opgeheven en vervangen door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Dit boek heeft tot doel de nieuwe regelgeving uitvoerig te becommentariëren. Daarbij besteden de auteurs niet alleen aandacht aan wat nieuw is,

zoals het nieuwe toepassingsgebied, de afschaffing van het gezamenlijk aanbod, de nieuwe regelen inzake de aankondiging van prijsverminderingen of de wijzigingen betreffende overeenkomsten op afstand en onrechtmatige bedingen, maar ze brengen eveneens de regels die (nagenoeg) ongewijzigd zijn gebleven, nog eens kort in herinnering. De gebruiker van dit eerste handboek betreffende de nieuwe wet marktpraktijken krijgt zo een totaalbeeld van het recht inzake handelspraktijken zoals het vandaag van toepassing is.
"Het werk is uitstekend maar zeker niet ten einde want nieuwe evoluties en rechtspraak in Europa zullen in de toekomst een update noodzakelijk maken."René Van Gompel, in Tijdschrift voor Verzekeringen, nr 375, juni 2011

Druk
1
Datum
november 2010
ISBN
9789400003804
Aantal pagina's
226
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 60.38 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 60.38 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten