De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Uit talrijke mediaberichten die betrekking hebben op recente strafzaken, blijkt dat slachtoffers van misdrijven een duidelijke mening hebben over de strafzaak waarin ze betrokken zijn. De vraag is echter welke waarde aan deze mening van slachtoffers moet worden toegekend.Dit boek gaat over de

verhouding tussen de drie belangrijke actoren in een strafprocedure: de maatschappij, de dader en het slachtoffer. De rol van het slachtoffer staat centraal en er wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe men deze rol kan verantwoorden, waar de grenzen liggen en hoe de rol van het slachtoffer zich verhoudt tot de positie die de maatschappij en de dader innemen in de strafprocedure. Deze zoektocht heeft geleid tot een aantal aanbevelingen om, vanuit juridisch en economisch standpunt, een meer optimaal evenwicht tussen publieke interventie en private betrokkenheid tot stand te brengen.
Elke fase van de strafprocedure komt aan bod, vanaf het ogenblik dat er een misdrijf gepleegd is tot en met de strafuitvoering. Dit boek biedt daardoor zowel inzichten aan advocaten en magistraten (zowel van de zetel als van het Openbaar Ministerie) als aan mensen die bijvoorbeeld werken in het kader van slachtofferhulp, justitiehuizen etc. De evolutie die deze problematiek heeft doorgemaakt, wordt ruim gekaderd, wat maakt dat iedere geïnteresseerde burger zijn weg in dit unieke boek kan vinden.Stephanie Verhelst is master in de rechten. Zij was van 2009 tot 2013 vorser aan de Universiteit Antwerpen. Aan deze universiteit verdedigde ze in 2013 met succes haar doctoraal proefschrift. Momenteel werkt zij als juridisch adviseur bij de federale politie.

Druk
1
Datum
oktober 2013
ISBN
9789400004375
Aantal pagina's
711
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 155.66 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 155.66 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten