Inloggen Start

De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Uit talrijke mediaberichten die betrekking hebben op recente strafzaken, blijkt dat slachtoffers van misdrijven een duidelijke mening hebben over de strafzaak waarin ze betrokken zijn. De vraag is echter welke waarde aan deze mening van slachtoffers moet worden toegekend.Dit boek gaat over de verhouding tussen de drie belangrijke actoren in een strafprocedure: de maatschappij, de dader en het slachtoffer. De rol van het slachtoffer staat centraal en er wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe men deze rol kan verantwoorden, waar de grenzen liggen en hoe de rol van het slachtoffer zich verhoudt tot de positie die de maatschappij en de dader innemen in de strafprocedure. Deze zoektocht heeft geleid tot een aantal aanbevelingen om, vanuit juridisch en economisch standpunt, een meer optimaal evenwicht tussen publieke interventie en private betrokkenheid tot stand te brengen.
Elke fase van de strafprocedure komt aan bod, vanaf het ogenblik dat er een misdrijf gepleegd is tot en met

Inhoud

0 resultaten Pagina