Inloggen Start

Het wankelende geloof in het marktmechanisme

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Geloven we nog in het marktmechanisme? De publieke opinie worstelt met deze vraag. Er wordt steeds meer nieuwe (markt)regulering aangenomen. Beide fenomenen hebben met elkaar te maken. Wat verwachten we trouwens van regulering? Meer markt of minder markt?Laura Parret illustreert aan de hand van ontwikkelingen in het Europese en in het mededingingsrecht hoe pogingen worden ondernomen om het evoluerende denken over marktwerking te vertalen in recht. Ook het recht worstelt met het wankelende geloof in het marktmechanisme. Dit is een erg moeizaam proces, dat meer aandacht verdient, ook vanuit het oogpunt van coherentie en effectiviteit van regulering en toezicht en het recht in het algemeen.

Inhoud

0 resultaten Pagina