Actualia Overheid en Eigendom

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Overheden dienen, om hun taken van algemeen belang te kunnen verwezenlijken, in bepaalde gevallen te kunnen beschikken over goederen die niet tot hun patrimonium behoren. Onteigening is een soms noodzakelijk maar verregaand instrument. Eigendomsbescherming is wezenlijk in een democratische

rechtsstaat. De Vlaamse overheid kondigt een nieuw onteigeningsdecreet aan, maar de kern van de eigendomsbescherming in Vlaanderen en in België ligt vervat in de Belgische Grondwet en in het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De fundamenten van de eigendomsbescherming kunnen derhalve niet wezenlijk worden geraakt door een nieuwe Vlaamse regelgeving.
De bijdragen in dit boek zijn in hoofdzaak geïnspireerd door de grondslagen van de Belgische en de Europese eigendomsbescherming en overstijgen dan ook de concrete (huidige en toekomstige) procedureregelingen, in de meest brede zin van het woord.
In dit boek wordt de grondwettigheid onderzocht van gemeentelijke verhaalbelastingreglementen. Vervolgens wordt op systematische wijze een antwoord geboden op de vraag of de onteigeningsbevoegdheid van intercommunales ter verwezenlijking van de ontwikkeling van industriegebieden verenigbaar is met de Europese mededingingsreglementering. Nadien worden actuele tendensen in de recente onteigeningsrechtspraak onderzocht. Tot slot wordt de onteigeningsdreiging op alle mogelijke wijzen belicht op basis van nationale en Europese rechtspraak.
Dit boek is een must voor al wie, als ambtenaar, mandataris, advocaat, notaris, magistraat en landmeter-expert, rechtstreeks en onrechtstreeks in contact komt met onteigeningsdossiers en onteigeningsprocedures.
Met bijdragen van Niels Appermont (UHasselt), Sven Boullart (UGent), Mattias Verbeeck (advocaat) en Stijn Verbist (UHasselt).

Druk
1
Datum
mei 2015
ISBN
9789400006027
Aantal pagina's
146
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 51.89 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 51.89 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten