Inloggen Start

Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De feitelijke algemeenheid is een klassiek juridisch concept dat een belangrijke rol speelt in het vermogensrecht, evenwel zonder dat de exacte contouren ervan steeds duidelijk zijn. Recente ontwikkelingen op het vlak van het vruchtgebruik en in het zekerhedenrecht hebben het belang van dit concept doen toenemen.
In dit boek wordt de feitelijke algemeenheid volledig doorgrond. De auteur vertrekt hiervoor van een aantal concrete toepassingsgevallen, zoals de handelszaak en de effectenportefeuille, maar evenzeer de kudde, de bibliotheek en de verzameling. Vervolgens wordt de samenstelling en het werkingsmechanisme van de feitelijke algemeenheid blootgelegd. Daarbij wordt een nieuwe definitie van de feitelijke algemeenheid aangereikt, wordt de feitelijke algemeenheid afgebakend van rechtsalgemeenheden, worden homogene feitelijke algemeenheden onderscheiden van heterogene feitelijke algemeenheden en wordt voor het eerst een onderscheid geïntroduceerd tussen de statische en de dynamische

Inhoud

0 resultaten Pagina