Inloggen Start

Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit boek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wetswijzigingen die in 2017 werden doorgevoerd in het familierecht en het familieprocesrecht, en wordt een analyse geboden van een aantal aspecten van de rechtspraak inzake familierecht.
In een eerste deel wordt de wet van 20 februari 2017 besproken, die, gevolg gevend aan meerdere arresten van het Grondwettelijk Hof, diverse belangrijke wijzigingen in het interne materiële adoptierecht doorvoerde, met als belangrijkste de invoering van de rechtsfiguur van adoptie door de voormalige partner van een ouder.
Na jarenlange parlementaire voorbereiding werd op 19 maart 2017 de wet tot invoering van een statuut voor pleegzorgers afgekondigd. Voor het eerst is er een civielrechtelijk statuut voor de personen die als pleegouders optreden en worden de respectieve prerogatieven van ouders en pleegzorgers afgebakend. Deze wet zorgde ook voor een overheveling van een onderdeel van de bevoegdheid van de familierechtbanken naar de

Inhoud

0 resultaten Pagina