Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors (twaalfde editie)

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek geeft de lezer een goed inzicht in het strafrecht en strafprocesrecht. Anders dan in andere handboeken kiezen de auteurs ervoor om de materie niet vanuit de klassieke opdeling materieel strafrecht - strafprocesrecht te behandelen, maar vanuit de chronologie van een strafprocedure te

vertrekken.
Zo vervlechten ze materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en strafuitvoering tot een logisch geheel. De Belgische strafprocedure kan immers een belangrijke impact hebben op de straftoemeting, waardoor het weinig zinvol is om eerst de materiële bestraffing te behandelen en dan pas hoe een zaak bij de strafrechter komt en welke bestraffing daarop volgt. Om dezelfde redenen worden bijzondere misdrijven (zoals drukpers- en politieke misdrijven) niet bij de indeling van de misdrijven besproken, maar pas aan het einde van het boek. Zo wordt beter duidelijk op welk punt van de normale procedure wordt afgeweken.
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van december 2017, dat een aantal ingrijpende bepalingen van de Potpourri-II-wet heeft vernietigd, is verwerkt, samen met een aantal kleinere wetswijzigingen en recente vernietigingen door het Grondwettelijk Hof. Voor de toerekening aan rechtspersonen, waarvoor een aantal wetswijzigingen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2018, worden zowel de oude als de nieuwe regels vermeld.

Druk
1
Datum
augustus 2019
ISBN
9789400010475
Aantal pagina's
562
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 84.91 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 84.91 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten