Blijf op de hoogte van de recent gepubliceerde artikelen en boeken in uw vakgebied!

Jurisquare heeft een gratis nieuwsdienst, waarop u zich vrijblijvend kunt abonneren. Als abonnee op deze nieuwsdienst ontvangt u regelmatig een overzicht van de artikelen die verschenen zijn in de tijdschriften die u wenst op te volgen of van de nieuwe boeken uit de rechtstakken die u heeft aangeduid.

Gelieve hieronder uw gegevens in te vullen en vervolgens voor de boeken de talen en rechtstakken aan te duiden die u wil opvolgen en de tijdschriften te selecteren waarvan u de inhoudstafels wenst te ontvangen.

E-mailadres Voornaam
Familienaam Bedrijf
Straat Nummer
Postcode Gemeente
Land Telefoon
Voorkeurstaal
Boeken

Selecteer de talen waarin de boeken waarvoor u zich wil aanmelden, gepubliceerd mogen zijn. Als u niets kiest, dan worden alle talen aangeboden voor de gekozen rechtstakken hieronder:

 • Alle talen van toepassing

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Selecteer de rechtstakken waarvoor u zich wil aanmelden. Als u niets kiest, dan worden alle boeken aangeboden die gepubliceerd worden in de talen die u gekozen heeft hierboven:

 • Alle rechtstakken van toepassing

 • Burgelijk recht
 • Diverse
 • Fiscaal recht
 • Gerechtelijk recht
 • Handels, economisch en financieel recht
 • Intellectuele rechten
 • Internationaal recht
 • Publiek en administratief recht
 • Sociaal recht
 • StrafrechtTijdschriften

Selecteer de tijdschriften waarvoor u zich wil aanmelden:

 • Alle geselecteerde tijdschriften verwijderen

 • Actualités du droit de la famille
 • Ad Rem
 • Administration publique (Trimestriel) (APT)
 • Aménagement-Environnement
 • Annales de droit de Louvain (ADL)
 • Arbeidsrecht Journaal
 • Arresten van het Hof van Cassatie
 • Auteurs & Média
 • b-Arbitra
 • Bank- en Financiewezen - Revue bancaire et financière
 • Bericht aan het notariaat
 • Bulletin Juridique & Social
 • Burger bestuur & beleid
 • Cahier du juriste - van de jurist
 • Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG)
 • Cahiers droit européen (CDE)
 • Chroniques de Droit Public - Publiekrechtelijke Kronieken (CDPK)
 • Chroniques de droit social / Sociaalrechtelijke kronieken
 • Competition and Regulation in Network Industries (CRNI)
 • Cyprus Human Rights Law Review
 • Deontologie & Tuchtrecht (D&T)
 • Droit bancaire et financier - Bank- en Financieel Recht
 • Droit de la consommation - Consumentenrecht (D.C.C.R.)
 • Droit pénal de l'entreprise (Dr. pén. entr.)
 • Droits d'enregistrement. Lettre d'information trimestrielle.
 • Droits de succession Lettre d’information
 • Entertainment | Droit, Médias, Art
 • Euredia
 • European Journal of Social Law (EJSL)
 • European Journal of Social Security (EJSS)
 • European Labour Law Journal (ELLJ)
 • Forum de l'assurance
 • Forum de l'immobilier
 • Het Fiscaal Weekoverzicht
 • Human Rights & International Legal Discourse (HR&ILD)
 • Huur. Het huurrecht in de praktijk
 • In Foro
 • Info Droits de succession
 • Intellectuele rechten / Droits intellectuels
 • Inter-American and European Human Rights Journal (IAEHR)
 • International Journal of Procedural Law
 • IUS & ACTORES
 • Journal de droit européen (J.D.E.) - anciennement J.T.D.E.
 • Journal de droit fiscal
 • Journal des tribunaux (J.T.)
 • Journal européen des droits de l'homme - European Journal of Human Rights (J.E.D.H.-E.J.H.R.)
 • JTT
 • Jura Falconis
 • JurimPratique
 • Juristenkrant
 • Justine
 • L'Entreprise et le Droit / Tijdschrift voor Aannemingsrecht
 • La semaine fiscale
 • Larcier Cassation
 • Le droit des affaires - Het ondernemingsrecht (D.A.-O.R.)
 • Le Pli Juridique
 • Les pages - Obligations, Contrats et Responsabilités.
 • Letsel & Schade (L&S)
 • Limburgs Rechtsleven
 • Lokale en Regionale Belastingen (L.R.B.)
 • Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ)
 • Marchés et Contrats publics/ Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten
 • Milieu- en Energierecht (M.E.R.)
 • Netherlands Quarterly of Human Rights (NQHR)
 • New Journal of European Criminal Law (NJECL)
 • Nieuw Arbeidsblad (NAB) / Nouvelle Revue du Travail (NRT)
 • Nieuw Juridisch Weekblad
 • Nieuw Notarieel Kwartaalschrift
 • Nieuwsbrief Notariaat
 • Nieuwsbrief Registratierechten
 • Notamus
 • Notarieel en Fiscaal maandblad
 • Nullum Crimen (N.C.)
 • Oriëntatie
 • Orientations
 • Pasicrisie Belge
 • Recht, Religie en Samenleving
 • Rechtskundig Weekblad (R.W.)
 • Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG)
 • Recueil général de l'enregistrement et du notariat
 • Res & Jura Immobilia (R&J)
 • Review of Business and Economic Literature (ReBEL)
 • Revue belge de droit constitutionnel (RBDC)
 • Revue belge de droit international
 • Revue belge du dommage corporel et de médecine légale (Consilio manuque)
 • Revue critique de jurisprudence belge (RCJB)
 • Revue de Droit Commercial Belge - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht
 • Revue de Droit Communal
 • Revue de droit de l'ULB
 • Revue de droit intellectuel - l'ingénieur conseil --- Tijdschrift intellectuele eigendom (RDI)
 • Revue de Droit International et de Droit Comparé
 • Revue de Droit Pénal et de Criminologie (Rev. dr. pén.)
 • Revue de fiscalité régionale et locale
 • Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (J.L.M.B.)
 • Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège (Rev. Dr. Ulg)
 • Revue de planification patrimoniale belge et internationale
 • Revue des affaires européennes
 • Revue du Droit des Technologies de l'Information (R.D.T.I.)
 • Revue européenne de droit de la consommation (R.E.D.C.)
 • Revue européenne et international de droit fiscal
 • Revue générale des assurances et des responsabilités (R.G.A.R.)
 • Revue Générale du Contentieux Fiscal (R.G.C.F.)
 • Revue internationale des services financiers
 • Revue pratique des sociétés civiles et commerciales
 • Revue Régionale de Droit (R.R.D.)
 • Revue trimestrielle de droit familial (Rev. trim. dr. fam.)
 • Revue trimestrielle des droits de l'homme (Rev. trim. dr. h.)
 • Scolanews
 • Sportrecht Journaal
 • Successierechten - Nieuwsbrief
 • Themis
 • Tijdschrift Accountancy & Bedrijfskunde (Acc.Bedr.T.)
 • Tijdschrift Estate Planning (TEP)
 • Tijdschrift Huur
 • Tijdschrift Jeugd- en Kinderrechten
 • Tijdschrift van de Politierechters (T. Pol.) / Journal des Juges de Police (J.J.Pol.)
 • Tijdschrift van de Vrederechters (T. Vred.) / Journal des Juges de Paix (J.J.P.)
 • Tijdschrift voor Agrarisch Recht (T. Agr. R.) / Revue de Droit Rural (Rev. dr. rur.)
 • Tijdschrift voor appartements- en immorecht / Revue copropriété et droit immobilier
 • Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht / Revue Générale de Droit Civil
 • Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht
 • Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (T.B.O.)
 • Tijdschrift voor Familierecht
 • Tijdschrift voor Fiscaal Recht (T.F.R.)
 • Tijdschrift voor gemeenterecht
 • Tijdschrift voor Gentse en West-Vlaamse Rechtspraak (TGR / TWVR)
 • Tijdschrift voor gezondheidsrecht / Revue de droit de la santé
 • Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht
 • Tijdschrift voor milieurecht
 • Tijdschrift voor Notarissen (T. Not.)
 • Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
 • Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (T.O.R.B.)
 • Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht / Revue de droit judiciaire et de la preuve
 • Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap
 • Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue pratique des sociétés (TRV-RPS)
 • Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (T.R.O.S.)
 • Tijdschrift voor Sociaal Recht (T.S.R.) / Revue de Droit Social (R.D.S.)
 • Tijdschrift voor Strafrecht
 • Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (T. Vreemd.)
 • Tijdschrift voor Wetgeving (T.v.W.)
 • Verkeer aansprakelijkheid verzekering / Circulation responsabilité assurances
 • Vermogensplanning in de praktijk
 • Verslagen van het Comité voor Studie en Wetgeving - Travaux du Comité d'Etudes et de Législation
 • Vigiles - Tijdschrift voor politierecht / Revue du droit de police
 • Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM)