Nouvelles missions de la défense : quel cadre juridique ? Nieuwe Defensiemissies: welk juridisch kader?

Auteurs:

Uitgever: Anthemis

De opdrachten en functies van Defensie evolueren. Die evoluties gebieden om de parameters die het rechtsbestel tot nu toe bepaalden opnieuw te bekijken. Omgekeerd gebeurt het dat juridische ontwikkelingen (bv. in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) Defensie op hun beurt

ertoe nopen haar praktijk aan te passen en de methoden, procedures, vormingen... tegen het licht te houden. Die veranderingen hebben gedeeltelijk betrekking op het statuut van de militair en op de werking van Defensie. In dit boek vindt u vier bijdragen over die thematiek. Andere evoluties houden verband met de eigenlijke operationele opdrachten. Vier andere thematieken zullen betrekking hebben op die tweede dimensie.
Het is de bedoeling de balans op te maken van deze nieuwe actuele juridische kwesties, de huidige en toekomstige uitdagingen in kaart te brengen en diverse denkpistes voor te stellen, hetzij voor de ‘vakmensen’ van Defensie, hetzij voor de wetgever. Dit boek is bedoeld voor juristen, leden van de defensiegemeenschap, parlementariërs en hun medewerkers, leden van onderzoekscentra enz.

Druk
1
Datum
november 2021
ISBN
978-2-8072-0837-7
Aantal pagina's
329
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 83.96 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 83.96 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten