Inloggen

Gegevensbescherming

Uitgever: LeA Uitgevers
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
• Over dit boek
Elke onderneming gebruikt (‘verwerkt’) persoonsgegevens. Het gegevensbeschermingsrecht en de bijhorende verplichtingen hebben dan ook een impact op de dagelijkse praktijk van alle ondernemingen.
Het boek analyseert praktijkgericht deelaspecten van het gegevensbeschermingsrecht, van toepassing is op private entiteiten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vormt hierbij het uitgangspunt.

• Inhoud
De auteurs delen het analysekader en hun praktische oplossingen voor de concrete vraagstukken van de lezer. Na een kennismaking met de basisbegrippen, besteden de auteurs aandacht aan (de praktische implicaties van) het principe van doelbinding en de verschillende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens. In de volgende hoofstukken analyseren de auteurs de rol van de verschillende actoren (rechten van de betrokkenen, samenwerking tussen verschillende ondernemingen, rol van de data protection officer …) evenals de verplichtingen die de Algemene

Inhoud

0 resultaten Pagina