Inloggen Start

Hoe vrij is het vrij beroep nog?

Uitgever: LeA Uitgevers
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Beoefenaars van een vrij beroep zijn ondernemers, maar tegelijk ook onderworpen aan eigen deontologische regels die door hun eigen beroepsgroep worden bepaald. In dit essay wordt gereflecteerd over dat spanningsveld tussen vrij ondernemen en de noodzaak voor beoefenaars van vrije beroepen om ook rekening te houden met het algemeen belang.

Zijn de Ordes anno 2022 nog nuttig en heeft het nog zin om de beoefenaars van vrije beroepen te verplichten de eer en de waardigheid van hun beroep hoog te houden? En wat betekent het om als vrij beroep onafhankelijk te (moeten) zijn? Het zijn vragen en reflecties die moeten aanzetten tot een breed debat over de zin en onzin van deontologie voor vrije beroepen.

Hugo Lamon legt zich als advocaat toe op het ondernemingsrecht en heeft bijzondere aandacht voor de verhouding tussen deontologie en het economisch recht. Hij was daarnaast in het verleden ook lange tijd bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies. Hij publiceerde al eerder over

Inhoud

0 resultaten Pagina