De fiscale analyse van gereglementeerde instellingen voor collectieve beleggingen naar Belgisch recht in een Europese ...

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) zijn beleggingsvehikels die toelaten om onrechtstreeks in onderliggende activa te beleggen, waarbij meestal een zekere risicospreiding wordt nagestreefd. Gereglementeerde ICB's naar Belgisch recht kunnen de vorm aannemen van een beleggingsvennootschap

of een beleggingsfonds. Hoewel deze beleggingsvormen een gelijkaardige economische rol vervullen, is de fiscale behandeling ervan verschillend. Om te vermijden dat een investering via een ICB fiscaal nadeliger zou zijn dan een rechtstreekse belegging, heeft de wetgever voor de Belgische ICB's in een afwijkend fiscaal regime voorzien.
De voornaamste invalshoek die in dit werk centraal staat, is het beginsel van de fiscale neutraliteit ten opzichte van een rechtstreekse belegging. Naast een vergelijking met een rechtstreekse belegging wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de fiscale behandeling van een belegging via een beleggingsvennootschap en via een beleggingsfonds. Op de drie niveaus die bij een ICB kunnen worden onderscheiden - namelijk belegging, beleggingsvehikel en belegger (vb. natuurlijke persoon, vennootschap) - wordt de toepassing van de inkomstenbelastingen, de jaarlijkse taks op de beleggingsinstellingen en de beurstaks onderzocht. Hierbij wordt het fiscale regime van de Belgische ICB's tevens belicht in een Europese en internationale context (vb. dubbelbelastingverdragen).
Dit werk kan dan ook als het referentieboek over de fiscale behandeling van instellingen voor collectieve belegging (ICB's) worden beschouwd, waarin de lezer een schat aan bronnenmateriaal kan terugvinden (cf. regelgeving, rechtspraak, fiscale rulings, de administratieve praktijk, enz.)
Evelyne Verstraelen is Knowledge Centre Tax Specialist bij PwC Tax Consultants.
Dit boek maakt deel uit van de reeks 'Grondslagen van het fiscaal recht' Bij intekening op deze reeks, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer mail@intersentia.be

Druk
1
Datum
oktober 2020
ISBN
9782807906242
Aantal pagina's
1233
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 190.14 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 190.14 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten