Participatie van de burger in de rechtsorde / Participation du citoyen à l'ordre juridique

Auteurs:

Uitgever: die Keure / la Charte

'Participatie van de burger in de rechtsorde / Participation du citoyen à l'ordre juridique' is het verslagboek van de ACCA-conferentie (Assistentenconferentie – Conférence des Assistants) die plaatsvond te Hasselt op vrijdag 27 mei 2016. ACCA is een conferentie die jaarlijks binnen een ander thema

wordt georganiseerd voor assisterend (en bijzonder) academisch personeel ('assistenten') van alle Belgische rechtenfaculteiten. De conferentie wordt afwisselend georganiseerd door een Nederlandstalige of Franstalige rechtenfaculteit. De doelstelling van de conferentie bestaat erin een platform te bieden voor assistenten van alle Belgische rechtenfaculteiten om de verspreiding van rechtswetenschappelijk onderzoek en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd doordat tijdens de conferentie assistenten met elkaar en met elkaars rechtswetenschappelijk onderzoek in contact komen. De verspreiding van dit onderzoek wordt bovendien nog vereenvoudigd doordat ieder zich kan uitdrukken in zijn of haar eigen onderzoekstaal, zijnde Nederlands, Frans of Engels. De ACCA-conferentie te Hasselt had als thema "De participatie van de burger in de rechtsorde/La participation du citoyen à l'ordre juridique". Behalve de centrale deelnemers aan de conferentie, de assistenten zelf, werden lezingen verzorgd door dr. Roderick Munday (Cambridge University), prof. dr. Alexander Vylegzhanin (Moscow State Institute of International Relations), prof. dr. Eric Lancksweerdt (UHasselt), prof. dr. Marc Bourgeois (ULg), dr. Tinneke Beeckman en de heer Bart Weekers (Vlaams Ombudsman).
Geheel in lijn met het inclusieve en faciliterende karakter dat ACCA kenmerkt, werden ook door de aanwezige assistenten in de eigen onderzoekstaal lezingen verzorgd omtrent de door hen gekozen topics. Elk van deze topics vertoont raakpunten met het centrale thema van de conferentie. De schriftelijke neerslag van deze lezingen vindt u in dit verslagboek, dat, geheel conform de ACCA-filosofie, is samengesteld uit bijzonder diverse bijdragen in het Nederland, Frans of Engels. Daar waar bepaalde bijdragen zich situeren op de vervagende grens tussen privaatrecht en publiekrecht, of in het Europees recht, milieurecht, sociaal recht, goederenrecht of familierecht, handelen andere bijdragen over alternatieve geschillenbeslechting of rechten van inheemse bevolkingsgroepen, terwijl nog andere bijdragen een eerder rechtsfilosofisch karakter hebben.

Druk
1
Datum
december 2017
ISBN
9782874034893
Aantal pagina's
257
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 46.79 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 58.49 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten