Inloggen

Themis 87 - Contractenrecht

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Eerst analyseert Pieter Brulez "Het onderscheid tussen goederen en diensten op vlak van prijs en prijswijziging". Recent kwam dit onder druk te staan. Dat dwingt de noodwendigheden van het economisch verkeer enerzijds tot meer soepelheid inzake prijsbepaling en prijswijziging bij goederenovereenkomst, anderzijds tot meer gestrengheid inzake prijsbepaling en prijswijziging bij dienstenovereenkomsten.
In de tweede bijdrage wordt de "Consumentenbescherming in het kredietrecht" besproken. Johan Vannerom bespreekt de wettelijk vastgelegde maximale interestvoeten, de begrenzing van de moratoire interest, de variabiliteit van interestvoeten en interest op interest. Verder wordt op praktische wijze onderzocht of men de kredietovereenkomst (eenzijdig) kan wijzigen bij gewijzigde omstandigheden. Tot slot wordt onderzocht of de consument de kredietovereenkomst vervroegd kan opzeggen.
Het derde deel handelt over "Prijsvermindering in de handelskoop". Sanne Jansen gaat in op de rechtspraak en de

Inhoud

0 resultaten Pagina