Inloggen

De raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid / Les rapports entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit werk bevat de resultaten van het derde onderzoeksproject. Nadat wij in het tweede project aandacht gaven aan enkele bronnen van niet-contractuele verbintenissen werkte de Onderzoeksgroep aan de raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, hoofdbron van niet-contractuele verbintenissen, was immers nog niet aan bod gekomen in onze publicaties.
De wisselwerking tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid staat niet alleen centraal in de problematiek van de samenloop en de coëxistentie van aanpsrakelijkheden en in de theorie van de derde-medeplichtigheid aan contractbreuk. Ook op het vlak van de fout, de schade en de schadebegroting bestaan vele raakvlakken. Vaak zijn die problemen complex maar vertonen zij een groot belang in de praktijk. De verschillende bijdragen van dit boek bouwen voort op de recentste ontwikkelingen in de rechtspraak en de rechtsleer.
Een laatste bijdrage

Inhoud

0 resultaten Pagina