Inloggen

Themis 79 - Straf- en strafprocesrecht

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Een periodieke update van de veranderingen die zich in de sector van het straf(proces)recht hebben voorgedaan is geen overbodige luxe. Immers is het geen sinecure om telkens mee te zijn bij de niet aflatende partiële wetgevende ingrepen en bij de soms zeer belangrijke ontwikkelingen die louter langs jurisprudentiële weg worden gerealiseerd.

Komen in dit Themis-cahier aan bod:
- analyse van de Europeesrechtelijke instrumenten en de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens
- aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. Wat wordt op huidig ogenblik in onze samenleving beschouwd als een inbreuk op de seksuele integriteit van personen?
- nieuwe regels uit de wetten houdende "diverse bepalingen inzake justitie"
- regeling inzake de verjaring van de strafvordering
- de sanctie bij miskenning van de Salduz-waarborgen
- de verruiming van de motiveringsplicht van strafrechters

Inhoud

0 resultaten Pagina