Inloggen

Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2012 / Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2012

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De "Rechtskroniek voor Vrede- en Politierechters" beoogt ten behoeve van de Vrede- en Politierechters, hun plaatsvervangers en het personeel van hun griffies, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch gerichte toelichting te geven bij nieuwe wetten en ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer.
Volgende onderwerpen komen o.a. in dit boek aan bod: De gerechtelijke afpaling: de werkmethode en kostenbegroting vanuit de praktijkervaring - Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing - Het bewijs in het wegverkeerrecht en Antigoon - 'Salduz' en de politierechtbank. De toepassing van de wet van 13 augustus 2011 op het gebied van verkeersgerelateerde misdrijven - Begroting van schade door kapitalisatie: meer precies dan ex aequo et bono? - Europees betalingsbevel en Europese procedure voor geringe vorderingen - Rechtsbijstand (en juridische tweedelijnsbijstand): een update.

*** *** ***

La Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police est destinée à fournir

Inhoud

0 resultaten Pagina