Inloggen

Themis 73 - Insolventie- en beslagrecht

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Wat de insolventieprocedures betreft, gaat de aandacht naar de grensoverschrijdende aspecten, die in steeds meer gevallen van insolventie een rol spelen, en in het bijzonder naar de toepassing van de Europese Insolventieverordening en de rechtspraak daarover.
Wat het beslagrecht betreft is, meer dan 10 jaar na publicatie van de wetteksten, begin 2011 eindelijk het Centraal beslagregister in werking getreden. Nu het nieuwe systeem op dreef is, bespreken we de gevolgen en mogelijkheden die dit voor de dagelijkse praktijk heeft.
Als derde thema behandelen we beslag en zekerheden op onlichamelijke goederen, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten. Intellectuele rechten vormen steeds vaker een actief van de onderneming maar het is niet evident om de regels die geschreven zijn voor andere soorten roerende goederen hierop toe te passen. We geven ook een inkijk op de inhoud van de geplande grote hervorming van de roerende zekerheden, waarover de Raad van State zich aan het buigen

Inhoud

0 resultaten Pagina