Inloggen

Themis 76 - Internationaal privaatrecht

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De onderwerpen die in het cahier worden behandeld bestrijken een groot aantal sectoren, met in elk veel aandacht voor de invloed van het Europese IPR op het Belgische.
Prof. Van Calster bekijkt eerst de bevoegdheid. Het bepalen van de bevoegdheid (of niet) van een rechtbank is een eerste stap in de IPR analyse. Vaak ook de belangrijkste. Procedures staan en vallen niet zelden met de rechtbank die zich over het geschil uitspreekt. 10 jaar na de inwerkingtreding van de EEX-Verordening, wordt zij relatief grondig gewijzigd. Tijd voor een overzicht van de wijzigingen en de stand van zaken in de Europese besluitvorming erover. De steeds verdergaande Europese harmonisatie doet ook de vraag rijzen naar het nut van een Belgische 'residuaire' bevoegdheid, en de koers die België hierbij nuttig kan varen.
Aansluitend op de uiteenzetting van Geert Van Calster wordt door Meester den Tandt een stand van zaken gegeven omtrent de toepasselijkheid van de EEX-Verordening op arbitrage. Vervolgens wordt

Inhoud

0 resultaten Pagina