Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis? - Droit au logement: vers une obligation de résultat?

Auteurs:

Uitgever: Die Keure / La Charte

Is het wenselijk en mogelijk om in België van het recht op wonen een resultaatsverbintenis te maken? Twee landen, Schotland en Frankrijk, hebben het al gedaan: de overheden zijn er verplicht om huisvesting te voorzien voor thuislozen of bepaalde mensen die slecht gehuisvest zijn. In België bestaat

zo'n verplichting niet. Artikel 23 van de Grondwet bevat wel een recht op behoorlijke huisvesting, maar het legt geen resultaatsverbintenis op.
In deze publicatie bestuderen we de Schotse en Franse wetgeving en bekijken we een aantal denksporen om het recht op wonen in België effectiever te maken.

*** *** ***

Est-il souhaitable - et, si oui, possible - d'ériger le droit au logement en obligation de résultat ? Deux pays, l'Ecosse et la France, l'ont déjà fait: les pouvoirs publics y ont l'obligation de procurer un logement aux personnes sans abri ou mal logées. En Belgique, une telle obligation n'existe pas: si l'article 23 de la Constitution consacre le droit au logement, il n'emporte aucune obligation de résultat.
Dans le présent ouvrage, les auteurs s'intéressent aux législations française et écossaise ainsi qu'aux pistes possibles, en Belgique, pour conférer au droit constitutionnel au logement l'effectivité qu'il mérite.

Druk
1
Datum
januari 2013
ISBN
9789048616992
Aantal pagina's
309
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 50.57 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 63.21 (BTW excl.)
Terug Meer details
resultaten
Meer resultaten