Inloggen

Themis 92 - Bijzondere overeenkomsten

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Een eerste bijdrage rond actuele tendensen in het aannemingsrecht, focust op de invloed van het Europees recht, en in het bijzonder van het internationaal privaatrecht, op het regime van aanneming. Prof. Alain-Laurent Verbeke en Drs Pieter Brulez gaan o.a. in op de impact van de dienstenrichtlijn het nationale recht en op de interpretatie van het begrip 'dienst' in de zin van de Brussel I-Verordening inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.
Het kooprecht is en blijft het koninginnenstuk van de bijzondere contracten. Prof. Bernard Tilleman behandelt de gevolgen van het nieuwe Wetboek Economisch Recht op de koopovereenkomst, alsook de markante rechtspraak in de periode 2011-2014 in zowel de koopovereenkomsten naar gemeen recht, consumentenkoop en Weens Koopverdrag.
Hoewel wetswijzigingen inzake huurovereenkomsten de laatste jaren vrij beperkt bleven, is dit contracttype onder invloed van de rechtspraak toch voortdurend in beweging. In het derde

Inhoud

0 resultaten Pagina