Inloggen

Themis 80 - Vermogens-/Goederenrecht

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In de eerste bijdrage bespreekt mr. Roel Fransis Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht. De achterstelling van schuldvorderingen is een in de financieringswereld vaak gehanteerde rechtsfiguur. Het juridische statuut van deze rechtsfiguur werd evenwel nog niet grondig onderzocht. Het onderzoek poogt een algemene theorie te formuleren aan de hand waarvan essentiële problemen kunnen worden opgelost.
In de tweede bijdrage wordt de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht in kaart gebracht door dr. Annekatrien Lenaerts. Om het algemeen rechtsbeginsel enerzijds zijn volle meerwaarde te verlenen en anderzijds te vermijden dat het te pas en te onpas wordt ingeroepen, heeft Annekatrien Lenaerts in haar doctoraal onderzoek de contouren van het beginsel nauwkeurig vastgelegd.
De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen geeft aanleiding tot heel wat toepassingen in de praktijk. Drs. Julie Del Corral).

Inhoud

0 resultaten Pagina