Inloggen

Themis 84 - Actualia Gemeenterecht

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit Themisverslagboek bespreken specialisten ter zake 4 actuele onderwerpen.

Vanuit een juridische invalshoek maar met oog voor de praktische bekommernissen gaat Prof. Steven Van Garsse in de eerste bijdrage in op de vraag hoe lokale besturen hun verzelfstandigingsbeleid vorm kunnen geven.
Het tweede thema behandelt Prof. Alexander De Becker de decretale samenwerkingsverbanden voor het personeelsbeheer tussen de gemeente en het OCMW en tussen gemeenten en OCMW's onderling. Wat is er mogelijk na de recente hervormingen, hoe kan die samenwerking juridisch worden vorm gegeven en wat is de impact hiervan op het personeel?
De nieuwe wet over de gemeentelijke administratieve sancties is een andere recente ontwikkeling die niemand is ontgaan. Ervaringsdeskundige Tessa Allewaert zet de recente hervormingen op een rijtje en brengt de knelpunten en praktische moeilijkheden onder uw aandacht.
Het vierde thema betreft de bestuurlijke politiebevoegdheden van de gemeenten. In deze laatste

Inhoud

0 resultaten Pagina