Inloggen

Rechtskroniek voor het notariaat - Deel 29

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
DE BEEINDIGING VAN VRIJWILLIGE ONVERDEELDHEDEN: VERDEELDHEID BINNEN DE NOTARIELE PRAKTIJK?
Recente rechtspraak deed in duidelijke bewoordingen uitspraak omtrent de beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden. Maar er blijven nog heel wat vragen, onder meer omtrent de mogelijke beëindigingswijzen wanneer de deelgenoten zelf geen regeling hebben uitgewerkt en omtrent de geldigheidsvoorwaarden en de limieten van conventionele regelingen tot beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden. Daarbij komen diverse tips en aandachtspunten voor de notariële praktijk aan bod (zoals inzake koop, EOT, huwelijkscontract en schenking).

POTPOURRI EN HET NOTARIAAT
Het Justitieplan van minister Geens kreeg het afgelopen jaar concreet gestalte via een reeks Potpourriwetten. Die willen onder meer de civiele procedureregels efficiënter maken, zonder in te boeten op kwaliteit. De weerslag ervan op rechtsplegingen waarin de notaris een belangrijke rol vervult (vereffening-verdeling, uitvoerend beslag op

Inhoud

0 resultaten Pagina