Inloggen

Rechtskroniek voor het notariaat - Deel 30

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit 30ste deel van Rechtskroniek Notariaat komen er drie thema's aan bod:

ENKELE ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE OVERDRACHT VAN ONROERENDE GOEDEREN: STEDENBOUW EN BODEM
Een onroerend goed kan behept zijn met tal van gebreken, ook in stedenbouwkundige of bodemkundige zin. Partijen zijn niet altijd te goeder trouw. Soms zijn ze dat wel, en weten ze niet wat ze kopen of verkopen. De notaris moet dan wel het goed niet fysiek screenen op gebreken, hij moet partijen adequaat adviseren en begeleiden. Vanuit concrete voorbeelden wordt geïllustreerd hoe en wat er kan mislopen en hoe problemen kunnen worden voorkomen.

KRONIEK PERSONEN- EN FAMILIERECHT (2015-2017)
In dit deel wordt de voor het notariaat relevante wetgeving en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in de betrokken periode toegelicht, aangevuld met enkele markante uitspraken van feitenrechters in de notariële sfeer.

VORDERINGEN TUSSEN PARTNERS OMTRENT INVESTERINGEN IN EN GENOT VAN EEN

Inhoud

0 resultaten Pagina