Naar een rechtswetenschappelijke methodeleer

Auteurs:

Uitgever: die Keure / la Charte

De studie van het recht is een van de oudste academische disciplines en wordt van generatie op generatie doorgegeven als een impliciete "savoir-faire". Rechtenstudenten leren tijdens hun opleiding het recht te vinden, analyseren, toe te passen en te verbeteren zonder uitdrukkelijk stil te staan bij

het methodologisch proces dat ze hierbij doorlopen. Hierdoor was het ook voor rechtswetenschappers lange tijd ongebruikelijk om hun methodologische werkwijze te expliciteren. Hoewel het methodologisch bewustzijn binnen de rechtswetenschap de laatste jaren sterk is toegenomen, blijft het voor rechtswetenschappers nog steeds moeilijk om uit te leggen wat ze net doen en hoe ze dat doen.
Om hieraan tegemoet te komen, ontwikkelde dit proefschrift een typologie over de onderzoeksdoelstellingen en de methodologische kenmerken van traditioneel rechtswetenschappelijk onderzoek. Die typologie werd vervolgens afgetoetst aan de resultaten van een empirische metastudie waarbij 45 Nederlandstalige socialezekerheidsdoctoraten (verdedigd aan een Vlaamse of Nederlandse rechtsfaculteit tussen 1971 en 2015) methodologisch doorgelicht werden. Op die manier ontwikkelde dit proefschrift een expliciet methodologisch kader voor traditioneel rechtswetenschappelijk onderzoek, specifiek in het socialezekerheidsrecht.
Ondanks de focus op één rechtsdiscipline is dit proefschrift interessant voor elke rechtswetenschapper die reflecteert over de onderzoeksdoelstellingen en methodologie van zijn of haar onderzoek. Bovendien maakt het proefschrift gebruik van talrijke voorbeelden en schematische voorstellingen om het ontwikkelde methodologisch kader voldoende te concretiseren voor de lezer.

Dit boek draagt het GPRC-label.

Druk
1
Datum
juni 2017
ISBN
9789048631506
Aantal pagina's
342
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 93.40 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 93.40 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten