Inloggen Start

Rechtskroniek voor het notariaat - Deel 31

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het erfrecht is moderner geworden: wat bedoelt de wetgever daarmee? Twee hoofdbekommernissen hebben hem geleid: rekening houden met de diversiteit van gezinssamenstellingen en gezinstransities, en conflicten in de afhandeling van nalatenschappen vermijden. Is dit dubbel doel bereikt?
In de tweede bijdrage gaat de spreker in op de voornaamste wijzigingen in de belangrijke regels van de inbreng en de inkorting van schenkingen en legaten, zowel voor de 'oude' giften als voor de toekomstige giften.
De bepalingen over de verdeling zijn deels in het Burgerlijk Wetboek, deels in het Gerechtelijk Wetboek vervat. Wat is er veranderd voor de minnelijke verdeling? Wat is er veranderd voor de gerechtelijke verdeling? Het verbod van erfovereenkomsten is een van de moeilijkste leerstukken uit het erfrecht en wordt in de praktijk vaak als een belangrijke hinderpaal beschouwd bij de familiale vermogensplanning.
In het nieuwe erfrecht is er sterk gesleuteld aan de regels betreffende de

Inhoud

0 resultaten Pagina