Privaatrecht in actie!

Auteurs:

Uitgever: die Keure / la Charte

Onderzoek naar hoe het (privaat)recht in de praktijk werkt, is de laatste jaren aan een opmars bezig en kan ook voor de rechtspraktijk nuttige inzichten opleveren. Na een algemene bijdrage van Willem van Boom en Ivo Giesen over het nut van empirisch onderzoek in het privaatrecht, komen zes

voorbeelden uit diverse domeinen van het privaatrecht aan bod.
> Contractenrecht: Joke Baeck en Ignace Claeys lichten toe hoe vrederechters te werk gaan wanneer zij de huurprijs van een handelshuurovereenkomst "naar billijkheid" moeten vaststellen.
> Familierecht: Christine Van Roy onthult in welke mate rechters rekening houden met de leeftijd van het kind bij het opstellen van een verblijfsregeling voor dat kind.
> Aansprakelijkheidsrecht: Gijs van Dijck onderzoekt de rol van niet-financiële compensatie in het aansprakelijkheidsrecht aan de hand van zaken over seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk.
> Goederenrecht: Maja Reynebeau gaat in op de opkomst van ondergrondse warmtenetten en de goederenrechtelijke vragen die bij de aanleg en exploitatie van dergelijke warmtenetten rijzen.
> Beslagrecht: Sandra Callewaert legt enkele knelpunten bloot die bij de evenredige verdeling bij beslag op roerende goederen opduiken.
> Faillissementsrecht: Joke Baeck gaat na wat er in geval van faillissement nog voor de samenlopende schuldeisers overblijft en hoe de positie van deze schuldeisers zou kunnen worden verbeterd.

Druk
1
Datum
mei 2018
ISBN
9789048632879
Aantal pagina's
255
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 55.66 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 55.66 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten