Inloggen

Rechtskroniek voor het notariaat - Deel 33

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Rechtskroniek voor het Notariaat 33 bestaat uit vier delen:
- Om te beginnen bespreekt Katrijn Boone de hervorming van het huwelijksvermogensrecht.
- Charlotte Declerck gaat dieper in op solidariteit in scheidingsstelsels.
- In het derde deel bespreekt Jan Bael de wijzigingen aan en reparaties van het erfrecht door de wet van 22 juli 2018 tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht.
- Tenslotte wordt de wisselwerking tussen de (ver)nieuw(d)e erfbelasting en het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht door Mark Delanote behandelt.

Inhoud

0 resultaten Pagina