Leerboek verbintenissenrecht - Boek 1bis

Auteurs:

Uitgever: die Keure / la Charte

Dit boekdeel kreeg als nummering “Boek 1bis” omdat het één geheel vormt met het eerste boekdeel van het Leerboek Verbintenissenrecht (2016). Beide boekdelen behandelen immers de diverse bronnen van verbintenissen. Terwijl in “Boek 1” de aandacht uitgaat naar de overeenkomst en de eenzijdige

rechtshandeling, behandelt dit “Boek 1bis” de quasi-contracten en de onrechtmatige daad als bronnen van verbintenissen. Omdat het Leerboek Verbintenissenrecht bestemd is als cursusmateriaal voor eerstejaarsstudenten, werd de bespreking van de leer van de onrechtmatige daad uiteraard beperkt tot de hoofdlijnen. De stof is bijgehouden tot mei/juni 2020 en de methode uit de Boeken 1 en 2 bleef ongewijzigd.
Dit werk is in eerste instantie een leerboek, een “boek waarin men de een of andere wetenschap kan leren” (Van Dale). De student zal er inderdaad een volledig en grondig overzicht krijgen van het hedendaagse verbintenissenrecht. Maar het is een leerboek voor de XXIe eeuw: het werd voor de studenten aantrekkelijk, leesbaar en toegankelijk gemaakt door het gebruik van hoofdtekst en blokjes, van gekleurde trefwoorden in het Nederlands en het Frans, van eyecatchers en schema’s. De voetnoten verhuisden naar de linkerkant, waar doorgaans ruimte overblijft voor persoonlijke notities. Maar de lezers van de reeds verschenen boekdelen weten dat het leerboek eigenlijk de inhoud en strekking heeft van een ernstig handboek. Wij streven grondigheid na, met kritische overzichten van de recentste wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, en met persoonlijke stellingnames. Het resultaat is dat ook de praktijkjuristen, beoefenaars van het verbintenissenrecht – en die zijn talrijk – in dit werk hun gading zullen vinden. De stevig gestoffeerde voetnoten werden bewust voor hen geschreven.

Druk
1
Datum
september 2020
ISBN
9789048639304
Aantal pagina's
408
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 51.89 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 51.89 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten