Kennismaking met recht en rechtspraktijk

Auteurs:

Uitgever: die Keure / la Charte

Al meer dan vijftien jaar gebruiken verschillende universiteiten en hogescholen voor cursussen ‘Inleiding tot het recht’ het handboek Kennismaking met recht en rechtspraktijk. De grootste troef van dit overzichtswerk is dat het van de student geen enkele voorkennis vereist en stap voor stap het in

België geldende recht uitlegt. De tekst van het boek kreeg in de zomer van 2020 weer een inhoudelijke update.
Het handboek telt vijftien thema’s, waarin telkens een tak van het recht of van de rechtswetenschap wordt behandeld. De nadruk ligt op de basisbegrippen en belangrijkste beginselen. Elke juridische vakterm wordt zo eenvoudig mogelijk uitgelegd. Praktische voorbeelden maken de tekst heel toegankelijk.
In de eerste thema’s wordt het recht beschreven als een rationele wetenschap en een middel van maatschappelijke ordening. Tevens wordt het belangrijke onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht uitgelegd. De meest voorkomende rechtstermen worden gedefinieerd en er wordt een overzicht gegeven van de in België geldende bronnen van het recht en hun onderlinge hiërarchie. Het boek besteedt zowel aandacht aan het Vlaamse, federale als Europese recht. Door de thematische aanpak kan gemakkelijk van het ene hoofdstuk naar het andere gegaan worden. Afhankelijk van de opleiding waarbinnen dit handboek gebruikt wordt, kan de lesgever daardoor vrij de te studeren thema’s kiezen. De expliciete aanduiding van juridische begrippen, de gedetailleerde inhoudsopgave en de korte bibliografie bij elk hoofdstuk laten de student, maar ook elke gebruiker in de dagelijkse rechtspraktijk, toe om snel een juridisch probleem te kunnen plaatsen, de essentie ervan te begrijpen en zijn weg te vinden voor verdere studie.

Druk
1
Datum
september 2020
ISBN
9789048639397
Aantal pagina's
543
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 61.32 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 61.32 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten