De erfbelasting

Auteurs:

Uitgever: die Keure / la Charte

Het voorliggende werkstuk strekt er in hoofdzaak toe de Vlaamse erfbelasting – mede zoals geïnterpreteerd en toegepast door de Vlaamse Belastingdienst – in kaart te brengen. Het handboek volgt daarbij (zoveel als mogelijk) de structurele indeling van het luik “erfbelasting” binnen de Vlaamse Codex

Fiscaliteit.
Doorheen het handboek zal wel de brug worden gemaakt met de regelgeving zoals die geldt in de andere gewesten, al is het maar om de lezer te duiden op de consequenties van de tot stand gekomen bevoegdheidsoverdrachten en de daaruit voortvloeiende verschillen in regelgeving. Daarbij wordt betracht deze gewestelijke differentiaties zoveel als mogelijk beknopt of geschematiseerd in een kaderstukje weer te geven, hetgeen de vergelijking met de Vlaamse regelgeving ook meteen gemakkelijker maakt.
De focus wordt gericht op het materieel recht. Het is slechts bij wijze van zijsprong of duiding dat het formeel recht eveneens (kort) wordt besproken of aangehaald.

Druk
1
Datum
oktober 2020
ISBN
9789048639526
Aantal pagina's
244
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 61.32 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 61.32 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten