Inloggen

Themis 115 - Bijzondere overeenkomsten

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Geen enkele rechtstak ontsnapt aan het versnelde tempo van verandering in regelgeving en rechtspraak. Dat geldt ook voor de materie Bijzondere Overeenkomsten. Het verslagboek van 246 pagina’s geeft een overzicht van de recente evoluties op het vlak van de voornaamste contracten: aanneming, koop, huur en de kleine contracten.

Wat is de impact van COVID-19 op lopende huurovereenkomsten? In welke mate verdient de toepassing van het Waals decreet handelshuur op franchise ook in Vlaanderen navolging? Wat bij een schending van een verbod tot verhuur aan Airbnb?

Wie mag zich nog exonereren voor de koop in het licht van de cassatierechtspraak over de zelfklusser? Mag een consument een goed laten herstellen door een derde ? Welke vernieuwingen kondigen zich aan met de richtlijn consumentenkoop 2019?

Wat biedt een analyse van de (on)gepubliceerde rechtspraak van vijf à tien in het privaat bouwrecht, met betrekking de contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect, …?

Dit

Inhoud

0 resultaten Pagina