Inloggen

Patrimonium 2020

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2020 vormt het vijftiende boekdeel van deze reeks.
Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2020 beslaat de periode 1 juli 2019 tot 30 juni 2020. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden vijf actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. Het vierde deel, empirisch-juridisch onderzoek, heeft betrekking op een bijzonder actueel thema, namelijk de zorgvolmacht. In het vijfde deel worden de recente ontwikkelingen in Nederland geanalyseerd. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over het einde van de ‘kaasroute’ geformuleerd.
Patrimonium 2020 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief

Inhoud

0 resultaten Pagina