Inloggen Start

De regel en de maat. Over de verhouding tussen rechtseenheid en de menselijke maat

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boekje is verschenen naar aanleiding van de openingsrede die André Verburg heeft gehouden tijdens de openingszitting van de Vlaamse Dienst van de Bestuursrechtcolleges voor het werkjaar 2022-2023. André Verburg is rechter in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State en de Centrale Raad van Beroep. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht. In de huidige tijd staat in de bestuursrechtspraak ‘de menselijke maat’ hoog op de agenda. Maar hoe verhoudt dat streven zich tot klassieke waarden als rechtszekerheid, gelijkheid en rechtseenheid? Om dat dilemma te bespreken behandelt de auteur zes deelthema’s: (1) de Nederlandse context: de kinderopvangtoeslagaffaire, (2) de ontwikkeling van het recht door de eeuwen heen, (3) een passend ethisch perspectief, (4) gezag in de problemen, (5) procedurele rechtvaardigheid als middel en als doel en (6) rechtsontwikkeling als zoektocht. Die behandeling mondt uit in drie mogelijke systematiseringen voor de

Inhoud

0 resultaten Pagina