Taak en loyauteitsplicht van het bestuur in de nv

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De beursschandalen van 2001-2002, met Enron op kop, hebben reeds oude vragen rond het functioneren van de raad van bestuur brandend actueel gemaakt. Dit boek behandelt een aantal van die vragen vanuit juridische, rechtsvergelijkende hoek, met verwerking van (rechts)economische ideeën voorzover die

nuttig bleken. Aan bod komen onder meer de monitor- of toezichtstaak van de raad van bestuur, zijn recht op informatie, de plicht tot zorgvuldige besluitvorming, delegatie van bevoegdheden, de vraag of niet-uitvoerende bestuurders onder meer op aansprakelijkheidsgebied anders moeten behandeld worden danuitvoerende bestuurders. Zwaartepunt van het boek ligt bij de behandeling van de getrouwheidsplicht van bestuurders, zoals uitgebreid geïllustreerd aan de hand van de rechtsregels rond functionele belangenconflicten en de corporate opportunityproblematiekdie ten gevolge van de recente Corporate Governance-wet de aandacht begint te krijgen die hij verdient. Telkens wordt ook ingegaan op de bijzondere positie van bestuurders bij dochtervennootschappen.
HANS DE WULF studeerde rechten aan de universiteiten van Gent en Tübingen (LL.M.- 1994). Na zijn studies werd hij assistent bij het Instituut Financieel Recht (RUG). Hij legt er zich toe op het vennootschapsrecht, met bijzondere aandacht voor corporate governance. In juni 2001 promoveerde hij tot doctor in de rechten met voorliggend boek. Sindsdien is hij doctor-assistent aan de Gentse rechtsfaculteit, belast met het doceren van de vennootschapsrechtelijke vakken en sinds 1 oktober 2002 tevens gastdocent aan de Hogeschool Gent.

Druk
1
Datum
december 2002
ISBN
9789050952101
Aantal pagina's
910
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 155.66 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 155.66 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten