Inloggen

Taak en loyauteitsplicht van het bestuur in de nv

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De beursschandalen van 2001-2002, met Enron op kop, hebben reeds oude vragen rond het functioneren van de raad van bestuur brandend actueel gemaakt. Dit boek behandelt een aantal van die vragen vanuit juridische, rechtsvergelijkende hoek, met verwerking van (rechts)economische ideeën voorzover die nuttig bleken. Aan bod komen onder meer de monitor- of toezichtstaak van de raad van bestuur, zijn recht op informatie, de plicht tot zorgvuldige besluitvorming, delegatie van bevoegdheden, de vraag of niet-uitvoerende bestuurders onder meer op aansprakelijkheidsgebied anders moeten behandeld worden danuitvoerende bestuurders. Zwaartepunt van het boek ligt bij de behandeling van de getrouwheidsplicht van bestuurders, zoals uitgebreid geïllustreerd aan de hand van de rechtsregels rond functionele belangenconflicten en de corporate opportunityproblematiekdie ten gevolge van de recente Corporate Governance-wet de aandacht begint te krijgen die hij verdient. Telkens wordt ook ingegaan op de

Inhoud

0 resultaten Pagina